آموزش یک مدل میوه آرایی با حضور خانم صادقی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم