ترانه ی زیبای ضیافت با صدای ناصر عبداللهی، من خودمم نه خاطره، منظره ام نه پنجره من یه هوای تازه ام، نه انعکاس حنجره/میخوام سکوت کوچه رو، ترانه بارون بکنم دلارو به ضیافت ترانه مهمون بکنم ...