آموزش پخت پلوی هفت رنگ با حضور خانم صادقی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما