بچه ها بعد از خراب کاری از خونه خانم توسس اومدن و حالا خانم توسس داره میاد خونه کلاه قرمزی و بچه ها همه دست و پاشونو گم کردن...