می‌نشانی حسرت پرواز را بر دل چرا؟/ می‌تکانی پر میان خاک، چون بسمل چرا؟/ کوچه زنجیر مرز کشور فرزانگی است/ ای دل آهنگ جنون کن این‌قدر دل دل چرا؟ ... مدح حضرت زهرا سلام الله علیها با نوای حاج محمدرضا طاهری در روز میلاد در محضر مقام معظم رهبری.