در این رکورد گینس، شاهد حرکت منظم و باورنکردی روی دو چرخ توسط 16 خودروی در حال حرکت باشید.