در این رکورد گینس، شاهد شکستن 23 عدد چوب بیسبال با ساق پا در کمتر از یک دقیقه باشید.