آموزش کشباف پیچ انگلیسی دوتایی توسط خانم نعیمی در برنامه آلاچیق شبکه خراسان شمالی.