آموزش دکوپاژ روی شیشه با حضور خانم شریف زاده در بخش هنری برنامه سرپناه از شبکه خلیج فارس