آموزش ترشی لبو و توضیحاتی در مورد خیار شور و بعضی ترشی های دیگر در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما