آموزش تکنیک رنگ کهنه کاری با حضور خانم محمودی در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم