طرز تهیه چیکن برگر توسط خانم نجاتی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه باران