طرز تهیه کوکیز حاجی فیروز توسط خانم نوروزی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه باران