آموزش فنر دوزی روی لباس توسط خانم قنبری در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر