کلیپی کوتاه و پرمحتوا با عنوان «به خاطر تو» درباره خرید کالای ایرانی و حمایت از تولیدکننده داخلی.