آموزش دوخت پیراهن مدل کشی که برای پارچه های ریون و تریکو مناسب هست با آموزش خانم موسوی نژاد در برنامه خانه محبت شبکه گلستان.