طرز تهیه کوفته هلو شیرازی توسط خانم قادری در بخش آشپزی برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس