ترانه ای زیبا با صدای محسن یگانه، آدما کلا دو دسته ان ، یا زرنگن یا ساده/ساده ها واسه زرنگا ، سوژه ی سوء استفاده/یکی سادس مثل من ، همش فکر دیگرون/یکی زرنگ مثل تو ، تو نخ کندن از این او اون ، تو نخ کندن از این و اون ...