مستند زندگی سروان شهید "لطیف رنجبری" فرمانده گروهان ۳ از گردان ۷۰۷ رزمی حضرت ابوالفضل علیه السلام.