خودت بگو چیه تو دست اون مجسمه، یه شعله از جهنمه، چقدر شبیه اون ستاره های روی پرچمه، خودت بگو ستاره هات بهای خون چندتا آدمه ... اجرای ترانه «مرگ = آمریکا» توسط حامد زمانی و علی اکبر قلیچ در اختتامیه دومین جایزه بزرگ مرگ بر آمریکا