هر چند بنیان گذاران یاهو جری یانگ و دیوید فیلو هیچکدام صهیونیست نیستند اما یهودیان صهیونیست بسیاری از مشاغل اصلی یاهو را در اختیار دارند...