در ادامه آموزش طبخ آبزیان این بار خانم بهرامی طرز تهیه کوفته مصری با ماهی قزل آلا را در سیمای زندگی شرح می دهند.