رسم سه جاف روی لباس یقه باز نوسط خانم بارانی در بخش هنری برنامه سیمای زندگی از شبکه افلاک