ترانه ی زیبای منو ببر با صدای احسان خواجه امیری ،از این زنــدگی ِ خالی، منو ببــر به اون سالی…/که تــو اسممو پرسیدی، به روزی که منـــو دیدی /به پله های خاموشی، که با مــن رو به رو میشی/یه جور زل بزن انگاری، نمیشه چشم برداری ...