در ادامه آموزش طبخ آبزیان این بار خانم بهرامی طرز تهیه ماهی شکم پر با یک نوع خمیر را در سیمای زندگی شرح می دهند.