کلیپی بسیار زیبا و دیدنی از لحظه باز شدن پر طاووس.