طرز تهیه پیتزا لقمه ای توسط خانم کشاورز در بخش آشپزی برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس