بافت یک مدل کیف خرید با حضور خانم صالحی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما