شبکه اجتماعی twoo ساخته سایت فرانسوی میتیک نزدیک به 70 میلیون نفر در سراسر جهان را به خود جلب کرده است ، اما به راستی هدف گردانندگان این سایتها و سازندگان این اپلیکیشن ها چیست...