هالیوود این بار با استخدام تک تیرانداز به جنگ با اسلام آماده است ...