کلیپ نجات گربه خوش‌شانسی که در یک خودرو به دام افتاده بود.