طرز تهیه ترش تره توسط خانم نجاتی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه باران