آموزش ساخت گل کاملیا از سری گلهای گریستالی توسط خانم عزیزی در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان