درمان بیماری پاراتیروئید در طب اسلامی از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی