یک التیام بخش برای سرطان خون در طب اسلامی از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی