آموزش فیله عربی چوبی با حضور آقای شجاعی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه جام جم