آموزش ترشی یونانی با قارچ با حضور خانم شیرزایی در بخش آشپزی برنامه خانه مهر از شبکه جام جم