آموزش زیور الات لحیمی با سنگ های تزئینی و هویه و سیم لحیم با حضور خانم امیریان در بخش هنری در برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما