از راه های درمان دردهای روده در طب اسلامی، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی