اگر کسی از گیاه دیفن باخیا بخورد دچار ورم گلو و دهان و خفگی می شود . اگر این اتفاق رخ داد چه باید کرد ؟ جواب این سوال دز طب اسلامی از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی