از راه های درمان بی حسی موضعی در طب اسلامی، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی