مستند "اهل سنت ایران" کاری است ازشبکه جهانی ولایت. راوی این فیلم «احمد مصطفی»، تحلیل گرِ مسائل سیاسی از کشور مصر است که به منظور آشنایی با اهل سنت ایران به کشور عزیزمان سفر می کند و طی سفری زمینی به طول 11 هزار کیلومتر با علماء، شخصیت ها و رسم و رسومات اهل سنت آشنا می شود.