پیشرفت‌های ایران طی سال‌های پس از انقلاب محدود به پروژه‌های نظامی و دفاعی نبوده بلکه در دانش های دیگر همچون فناوری هسته ای، نانو و … نیز دستاوردهای مهمی نصیب ملت ایران شده است . مجموعه مستند «پازل» به پیشرفت های علمی و صنعتی ایران در عرصه های مختلف می پردازد