درمان بیماری پنفیگوس در طب اسلامی، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی