درمان زخم های آبدار و عفونی و اگزماهای تردر طب اسلامی، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی