درمان کورک های سر و بدن در طب اسلامی، آیت الله دکتر سید حسن ضیایی