از پشت پرده دستور بازگشایی فرودگاه مهرآباد در ۱۲ بهمن ۵۷ و نقشه شوم شاپور بختیار برای انهدام هواپیمای امام ( ره) تا یوم الله بیست و دوم بهمن در "به روایت دربار