نماهنگ زیبا و حماسی با موضوع دوران انقلاب اسلامی ایران با صدای امید ساربانی، تو خواب دنیا چشم واکردیم/حالا سی شش ساله بیداریم/ما تا سی شش قرن بعدش هم/از حرفمون وا پس نیم زاریم ....