"پولیس پولیس" مستندی متفاوت از زندگی جانبازی ورزش دوست است که این روزها را در کنار زمین چمن و فوتبال دوستان و فوتبالیست ها می گذراند. موسی سلامت؛ جانباز قرمز پوش معروف به عاشق همت از رزمندگان گردان انصارالرسول لشکر 27 محمد رسول الله(ص) بوده است.