قسمت نمیشه انگار دست تو رو بگیرم...برای آخرین بار برای تو بمیرم...گریه نکن که اشکات برای من یه درده...تحمل غم تو منو دیوونه کرده...هیشکی مثه من تو رو دوست نداره...اینو از تو چشام می‌تونی بخونـــی...